ZMRZLINA ŠTARNOV  |   NAFTA ŠTARNOV  |   VEJCE ŠTARNOV  |   MAKRELA ŠTARNOV  |   MYSLIVOST a LOVECTVÍ
14 let s Vámi
Diskuze Nástěnka Články Fotky Videa Odkazy Kalendář Myslivecký obchůdek Inzerce
Vyhledávání


Přihlášení
Nejlepší fotografie
Fotografie
Fotografie desetiletí

úlovky (ČR, SR)

Letošní Říje
Letošní Říje
vloženo: 25.12.2015 13:48
autor: Jiri Krampera

úlovky (svět)

Lovíme v Madarsku
Lovíme v Madarsku
vloženo: 20.6.2020 20:42
autor: Július Zsigarcsik

trofeje

Raritka
Raritka
vloženo: 29.5.2012 17:42
autor: Miroslav Horák

zvěř v přírodě

Je trochu vidět
Je trochu vidět
vloženo: 14.1.2020 09:02
autor: Děda z lesa

zbraně

Hirsch III.
Hirsch III.
vloženo: 19.4.2015 10:27
autor: Karel Obrtál

fotopast

čuník
čuník
vloženo: 8.6.2013 08:13
autor: micinka

myslivecké umění

Karol Sovánka
Karol Sovánka
vloženo: 17.7.2020 16:39
autor: Zdeněk Auerswald
Statistika
 • 227425 fotek (0 dnes)
 • 7655 videí (0 dnes)
 • 331 odkazů (0 dnes)
 • 8219 inzerátů (0 dnes)
 • 294 diskuzí (0 dnes)
 • 736128 komentářů fotek (0 dnes)
 • 12734 komentářů videí (0 dnes)
 • 3232926 hlasování fotek (5 dnes)
 • 55474 hlasování videí (0 dnes)
 • 36642 registrovaných uživatelů
  0 dnes nových, 5 online

Připomínky a názory
Články

Jak dále v ČMMJ?

Co prosím bezprostředně předcházelo událostem na mimořádné Myslivecké radě dne 6. 5., resp. proč vůbec byla svolána?

Na řádném zasedání Myslivecké rady dne 22. 4. 2014 bylo v závěru rozhodnuto, že se svolá mimořádná Myslivecká rada na 6. 5. 2014, kde hlavními body jednání bude vyhodnocení březnového Sboru zástupců, odpovědi na otázky Dozorčí rady a zápis z kontroly Sekretariátu Dozorčí radou. Je to již dlouhodobější vývoj, kdy je snaha zlepšit financování ČMMJ a přijmout úsporná opatření, kromě jiného i v oblasti mzdových nákladů Sekretariátu.

Hned v úvodu mimořádné Myslivecké rady pan předseda Ing. Jaroslav Palas podal informaci, že dostal písemné oznámení o rezignaci Ing. Jiřího Papeže na funkci místopředsedy, dále že dne 5. 5. 2014 obdržel písemnou výpověď Ing. Jaroslava Kostečky, Ph.D. z pracovního poměru jednatele a následně Ing. Jaroslav Palas ústně sdělil, že na základě situace, která je v ČMMJ, oznamuje rezignaci a odstoupení z funkce předsedy ČMMJ. To vše s tím, abychom na jednání Myslivecké rady přijali rozhodnutí o vedení ČMMJ do termínu dalších voleb. Zmíním jen to, že na všech sborech zástupců v roce 2013 a 2014 byly dvěma hlavními úkoly připravit nové stanovy a připravit volby v roce 2015.

Myslivecká rada po těchto oznámeních diskutovala k těmto bodům. Za prvé vnímá výpověď Ing. Kostečky jako klasickou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou s tím, že je v pracovně-právním vztahu do 31. 7. 2014, okamžitě byly připraveny základní charakteristiky výběrového řízení na nového jednatele. Ukončení činnosti předsedy a místopředsedy se musí projednat na Sboru zástupců, tedy při jednání toho orgánů, který je do funkce zvolil a jmenoval v řádných volbách. Sbor zástupců je svolán na sobotu 7. 6. 2014 do Benešova.Je potřeba asi zmínit rozdíl dvou ukončení funkcí, předsedy a místopředsedy na straně jedné, a jednatele na straně druhé.

Podle Stanov, konkrétně podle malé technické novely platné od 1. 1. 2014, která byla schválena Sborem zástupců dne 19. 8. 2013, je stanoveno, že člen voleného orgánu odstupuje na základě oznámení tomu orgánu, který jej zvolil. Jen připomínám, že novela byla vynucena ve vztahu k novému Občanskému zákoníku. Takže pánové Ing. Jaroslav Palas a Ing. Jiří Papež svoje rozhodnutí sdělí na jednání Sboru zástupců v Benešově. Trochu jiná situace je u jednatele. Jednatel je podle týchž Stanov výkonným orgánem, řídí práci Sekretariátu, je v pracovně-právním vztahu a vztahuje se na něj Zákoník práce. Ing. Jaroslava Kostečku, Ph.D. příjímala dne 1. 11. 2006 do pracovního poměru Myslivecká rada jakožto zaměstnance ČMMJ, Myslivecké radě se tedy zodpovídá, je statutárním orgánem ČMMJ, jeho odstoupení, resp. ukončení pracovního poměru a funkce je v kompetenci Myslivecké rady a je platné v termínu podání, resp. běhu výpovědní lhůty odpovídající Zákoníku práce.Opravdu to bylo tak velké překvapení? Je přece veřejným tajemstvím, že byla v posledním období velká nespokojenost s činností a jednáním jednatele a předsedy?

Na březnovém Sboru zástupců v Neveklově Ing. Jaroslav Palas ve svém vystoupení avizoval, že již dále nechce kandidovat ve volbách a že je rozhodnut ve funkci předsedy dále po volbách nepokračovat. Následně se projednával požadavek Krajské koordinační rady Středočeského kraje, která ve svém dokumentu a vystoupení delegáta navrhovala, aby se do jednání zařadil bod o ukončení činnosti jednatele právě na základě nespokojenosti s jeho jednáním a vystupováním. Byly konstatovány problémy a nejednotnost ve vedení ČMMJ, nespokojenost s činností Sekretariátu a Myslivecké rady. Byl bych asi pokrytec, kdybych zapíral, že jisté signály nespokojenosti se projevovaly nejméně poslední rok.Vzhledem k tomu, že statutárními zástupci jsou předseda, dva místopředsedové a jednatel, zůstal jste tedy jediným „nekončícím“ statutárním zástupcem, byl jste tedy pověřen vedením ČMMJ?

Podle Stanov, kterými se musíme všichni řídit, je řádným předsedou Ing. Jaroslav Palas do doby, než jeho rezignaci přijme Sbor zástupců. Takže by měl řídit i dvě zatím naplánované Myslivecké rady před Sborem zástupců, je nadále jedním ze čtyř statutárních zástupců.Vraťme se k jednateli. Bylo vypsáno výběrové řízení s termínem podání přihlášek do 20. 6. 2014. Jaká bude výběrová komise, zajímalo by mne, zda ji bude určovat stávající Myslivecká rada a zda je předpoklad předání funkce do konce července 2014?

Myslím, že Myslivecká rada navrhne složení výběrové komise, ale rozhodující slovo může mít Sbor zástupců. Myslivecká rada navrhne zásady výběrového řízení, členy komise, ale bude samozřejmě respektovat vůli Sboru zástupců. Já nevidím problém, aby se do 20. 6. zformovala komise, na přelomu června a července proběhlo výběrové řízení a v průběhu července byla funkce jednatele řádně předána.Jak bude dále fungovat Myslivecká rada?

Ta má před sebou ještě dvě jednání před Sborem zástupců, uvidíme, jak budou probíhat, ale myslím si, že se Sboru zástupců předloží k projednání a schválení návrh na to, aby stávající Myslivecká rada v počtu třinácti členů pokračovala až do termínu řádných voleb v roce 2015, připravila nejen volby, ale hlavně návrh nových stanov odpovídajících novému Občanskému zákoníku. V podstatě dotáhnout úkoly do řádného termínu voleb naplánovaných na listopad 2015.Nebudou se tedy dva členové doplňovat? Není toto další možná varianta?

Ve stávajících Stanovách se hovoří, že odstupujícího člena může Myslivecká rada nahradit dalším členem a dále je tu ustanovení, že pokud počet členů po odstoupení neklesne pod polovinu, může se provést kooptace. Určitě by si měl každý Stanovy pečlivě přečíst, platí pro nás pro všechny a bezpodmínečně se jimi musíme řídit. Samozřejmě také musíme respektovat rozhodnutí nejvyššího orgánu, kterým je Sbor zástupců, ale i on musí stávající platné a jím schválené Stanovy při svém jednání respektovat.Ale nabízí se taky varianta nových voleb, v mnoha reakcích a signálech v posledních dnech se tento požadavek objevuje

V podobě velkého gesta by samozřejmě bylo možné v nastalé situaci odstoupit jako celá Myslivecká rada, ale tím bychom postavili Sbor zástupců do chaotické situace a mohla by se tak paralyzovat činnost celé organizace. Stanovy měří pro každého stejným metrem, dá se o řešeních diskutovat. My jsme stejnou situaci zažili v roce 1997, kdy se začaly osamostatňovat okresní myslivecké spolky a začínala delimitace majetku. Samozřejmě Sbor zástupců se může usnést, že budou nové volby, ale musí pak také určit kostru a jak se bude v rámci Stanov postupovat, volby se musí připravit, existují nějaké závazné termíny, musí se připravit kandidátky a volební řád. Zatím je vše směřováno k termínu voleb v roce 2015 a není nic detailněji propracováno.Po 7.6. musí být ale přece při variantě pokračování stávající Myslivecké rady v zúženém počtu určitě jmenován nový předseda a statutární zástupci

K dnešnímu dni je těžko předjímat další vývoj, jsou před námi ještě dvě jednání Myslivecké rady. ČMMJ musí vždy zastupovat nejméně dva statutární zástupci. Takže oficiálně podle Stanov máme stále čtyři statutáry, pokud Sbor zástupců přijme rezignaci Ing. Jaroslava Palase a Ing. Jiřího Papeže, budeme mít do konce července dva statutáry. Ale jednání Sboru zástupců může vše změnit, jednání může být bouřlivé, nechci předjímat, jak se rozhodne. Je třeba respektovat, že ČMMJ a její rozhodování není a nesmí být otázkou jedince, ale vždy řádně zvolených a fungujících struktur podle Stanov.Takže vše mají v rukou zástupci okresů.

Já myslím, že Ing. Jaroslav Palas svým oznámením, které visí už několik dní na webu ČMMJ a Myslivosti zcela pregnantně a jasně sdělil, co se stalo a samozřejmě okresní myslivecké spolky by se tím měly významně zabývat, každý z delegátů okresu na Sbor zástupců by měl být připraven, znát dokonale Stanovy, aby se nemuselo diskutovat a vysvětlovat to, co je jasně dané a musí být pro nás základem. Každý z delegátů kromě řádného mandátu musí mít i jasnou představu, jak by chtěl variantně řešit vše do budoucna. Určitě by měl delegát každého okresu vše probrat s okresní mysliveckou radou, samozřejmě je možné i jednat na úrovni okresního sněmu, třeba i mimořádného. Chtěl bych ale zdůraznit, že bychom se při všech rozhodováních a úvahách měli podívat i do historie, proč a jak společná organizace vznikla, koho a jak má hájit, jaké je její opodstatnění.Chápu dobře mezi řádky čtvrtou variantu, tedy možnost dělení ČMMJ?

Jen zdůrazním, že Sbor zástupců v roce 2013 při svém jednání a hlavně usnesení ojedinělé názory na fragmentaci důrazně odmítl, členství je nadále jednotné, toto je a mělo by být i nadále základním stavebním kamenem připravovaných nových Stanov. Mohou probíhat různé diskuze, ale v době myslivcům ne příliš přející by bylo nanejvýš nerozumné atomizovat organizaci, upřednostňovat partikulární zájmy před zájmy celku. Jsem přesvědčen, že se v rámci stávajících struktur a Stanov dá nalézt a vydiskutovat řešení, které bude obhajovat společné zájmy, ČMMJ musí nadále fungovat jako zaštítění a ochrana členů, základem musí být jednotnost, ať už je ve vedení ten či onen, zvolený ale vždy řádnou svobodnou volbou. Budeme-li se utápět ve vnitřních sporech a oslabovat se zevnitř, k dobrým koncům to nepovede, musí být ale zároveň pořádek a řád, průhledné a jasné vztahy a kompetence a serióznost při všech jednáních. Je třeba i respektovat centrální řízení myslivosti z úrovně Ministerstva zemědělství, bylo by nelogické a netaktické, kdyby neměli myslivci celostátní organizaci a váhu.To mi hned evokuje otázku, zda by nebylo rozumné v situaci, kdy okresní myslivecké spolky nemají partnera pro jednání v podobě okresních úřadů, uvažovat v nových stanovách s nějakým krajským prvkem? Zdůrazňuji, že nemám na mysli vytváření nějakých krajských sekretariátů a stupňů, ale že by se stávající krajské koordinační rady nějak dostaly do Stanov a Mysliveckou radu by mohlo tvořit třeba čtrnáct zástupců, resp. zastupitelů zvolených v jednotlivých krajích okresními mysliveckými spolky v kraji příslušnými. Pak by stačilo zvolit na Sboru zástupců jen předsedu a dva místopředsedy.

To je jedna z variant, které se v nových Stanovách mohou připravit. Krajů včetně Prahy je čtrnáct, bylo by to tedy čtrnáct přímo a hned daných členů Myslivecké rady, ano, v podstatě zastupitelů krajů. Otázkou je pak, jak by se volili tito zástupci v krajích, jaké by měli kompetence a jaké kompetence by zůstaly okresům. Je to třeba ale vydiskutovat a domluvit si jasná zadání, která zpracovateli nových Stanov dáme. Vše musí být založeno na vzájemné důvěře, serióznosti a spolupráce. Já si myslím, že by to mohl být funkční model, bylo by to vhodné i z hlediska toku financí a rozhodování ze strany státní správy, které je právě přes kraje. Financování v Unii je totiž nastaveno podle jednotek odpovídajících velikosti kraje nebo dokonce několika krajů.Takže by to byla vlastně forma přímé zastupitelnosti?

Určitě, okresy by se nemusely rušit, nakonec v připravovaných Stanovách je možnost okresních, regionálních, oblastních či jiných uskupení. Nechme na myslivcích, co jim bude vyhovovat, vždyť k velké spokojenosti se již před časem spojili plzeňští myslivci, zatím na úrovni dvou okresů, nedávno začali v podstatě v krajském formátu pracovat karlovarští myslivci. Z hlediska státního uspořádání jsou jasně dané kraje, není tedy důvod, abychom se bránili i my nějakému krajskému modelu. Ale opravdu ne za cenu nějakého direktivního rušení okresních mysliveckých spolků, bylo by ale velmi moudré se v rámci kraje domluvit, zvolit si svého krajského zástupce, jasně nastavit kompetence, rozhodování, zodpovědnost a přenášení informací. Vždyť například významný Pardubický kraj nemá ve vedení ČMMJ zastoupení, a to asi není dobře. Nechme ale prosím rozhodnutí na Sboru zástupců, resp. zodpovědných delegátech, a věřím že řádně připravených, zástupcích okresů, kteří budou mít volbu v rukou.Na závěr si dovolím jednu otázku. Rojí se různé fámy a spekulace, že byla podána trestní oznámení, že ČMMJ dluží, kam se podívá a je ve finanční krizi. Co je tedy na tom pravdy? Není šprochu, aby …

Jednoznačně jakožto statutární zástupce mohu potvrdit, že žádná trestní oznámení nebyla podána, nikdo není nijak kriminalizován. Z hlediska financí není situace tak jako v celé společnosti na nějakém ideálu, ale odmítám fámy o dluzích a finančních problémech. Všechny obchodní organizace ČMMJ vykazují v souladu s plánem zisk, nakonec výsledky hospodaření se budou projednávat také na nadcházejícím Sboru zástupců a výsledky šly v materiálech na jednotlivé okresy. ČMMJ jako celek hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, na účtech a fondech je dostatek financí, plní a splní se hlavní stanovené akce roku 2014. Ze státního rozpočtu, resp. z Ministerstva zemědělství dostala ČMMJ rozhodnutí, že máme pro letošní rok nárok na dotace ve výši osm milionů korun. O všem bude informován Sbor zástupců, je předložen rozpočet, odmítám proto nepodložené a mnohdy asi účelově šířené fámy, které by dokonce mohly být z úst člena ČMMJ kvalifikovány jako poškozování dobrého jména spolku.
vložil Michal / admin / 4.6.2014 19:50
FOTOGALERIE:

Komentáře:

22.9.2014 15:51 vložil KAREL PODLEŠÁK
Maše ČMMJ je asi kdesy nebudu psát kde, do vedení se navrhují myslivci kteří vše řeší jen politikou viz. Palas a jakou má teď pověst lumpa, nebo Papež zběhl, za peníze nás členů rozesílal dopis volte ho bohužel je to člověk který před 12 lety neměl o myslivosti ani šajn sám to mohu potvrdit, byl jsem na jednání když se jednalo o novém zákonu o myslivosti a nebyl ani trochu připraven a najednou byl místopředseda. Stydím se za naše vedení. Ale musím pochválit p. Chmela ten je člověk na pravém místě momentálně a doufám, že se z něj nestane takový lotr jako byly ti naši politici. Chtěl by poprosit, aby na sněmu vašeho okresu jste navrhovaly takové osobnosti jako byl pan profesor Hromas, aby dělaly myslivost srdcem ne jen pro jejich vyžití myslivosti. Je jen jedna škoda, že znám osobnost, která by naši myslivost mohla dostat někam na vrchol a není členem ČMMJ je do pan profesor Červený z lesnické fakulty v Praze

Chcete-li napsat komentář k tomuto článku, musíte být přihlášeni.