ZMRZLINA ŠTARNOV  |   NAFTA ŠTARNOV  |   VEJCE ŠTARNOV  |   MAKRELA ŠTARNOV  |   MYSLIVOST a LOVECTVÍ
14 let s Vámi
Diskuze Nástěnka Články Fotky Videa Odkazy Kalendář Myslivecký obchůdek Inzerce
Vyhledávání


Přihlášení
Nejlepší fotografie
Fotografie
Fotografie desetiletí

úlovky (ČR, SR)

zlatá dvojice
zlatá dvojice
vloženo: 17.11.2015 19:05
autor:

úlovky (svět)

Buvol kaferský-splněný africký sen
Buvol kaferský-splněný africký sen
vloženo: 4.1.2012 19:06
autor: Josef Langmajer

trofeje

Rarita k pětačtyřicatinám
Rarita k pětačtyřicatinám
vloženo: 1.10.2016 12:47
autor: Stanislav Schaffer

zvěř v přírodě

***
***
vloženo: 6.4.2016 19:59
autor: Václav Vašíček

zbraně

Pro rybáře
Pro rybáře
vloženo: 13.9.2015 13:10
autor: Karel Obrtál

fotopast

Náš král
Náš král
vloženo: 16.3.2018 19:58
autor: Petr Hruška

myslivecké umění

Karol Sovánka
Karol Sovánka
vloženo: 17.7.2020 16:39
autor: Zdeněk Auerswald
Statistika
 • 227428 fotek (3 dnes)
 • 7655 videí (0 dnes)
 • 331 odkazů (0 dnes)
 • 8219 inzerátů (0 dnes)
 • 294 diskuzí (0 dnes)
 • 736128 komentářů fotek (0 dnes)
 • 12734 komentářů videí (0 dnes)
 • 3232955 hlasování fotek (34 dnes)
 • 55474 hlasování videí (0 dnes)
 • 36642 registrovaných uživatelů
  0 dnes nových, 11 online

Připomínky a názory
Články

REAKCE NA ČLÁNEK NA STRÁNKÁCH ČMMJ A V MYSLIVOSTI

Vážení čtenáři těchto stránek, myslivci a všichni členové, které zajímá kauza ohledně domu v Jungmannově ulici,
píše vám ta ona majitelka firmy Devclub s.r.o. a majitelka Swingersclubu Stanislava Šůsová, o které se v článku o situaci ve vašem domě často zmiňuje představenstvo Halali pojištovny a.s.
Vezmu celý článek postupně, jelikož je potřeba uvést věci na pravou míru a hlavně upozorňuji na skutečnost, že vše, co zde napíšu, je řádně podloženo dokumentací - ať fotodokumentací či písemnou formou.
Prvně bych chtěla uvést, že ohledně zpracování stavební dokumentace, o které se hovoří a dále se rozepisuje paní ředitelka - není třeba více psát. V prostorách celého pronajatého nebytového prostoru jsem měla na základě nájemní smlouvy povoleny pouze interiérové úpravy a tohoto jsem se velmi striktně držela. Všechny úpravy, které jsem v prostorách nechala provést, jsou pouze interiérové a tudíž jsem nepotřebovala zpracovávat žádnou projektovou dokumentaci a dále žádat pojišťovnu Halali o pomoc při stavebním povolení. To, že byly veškeré interiérové úpravy pouze interiérové, ostatně potvrdil i zaměstnanec stavebního úřadu pro Prahu 1 pan ing. Šebesta, který uvedl v protokolu o kontrolní prohlídce ze dne 11. 6. 2015, že veškeré úpravy, které moje firma provedla, jsou úpravy dle paragrafu 103 SZ - tedy interiérové úpravy. Nutno podotknout, tuto kontrolu na mě poslala sama paní ředitelka Halali pojišťovny Zumrová. Zde neuspěla, takže škodila dále. Pokud budete mít někdo zájem, ráda protokol z prohlídky pošlu na vyžádání na email. V nájemní smlouvě je odstavec, který říká, že předmětné nebytové prostory jsou ke dni uzavření této smlouvy ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání v souladu s jejich stavebnětechnickým určením - účelem nájmu je zajistit nájemci možnost využívat předmět v souladu s předmětem činností nájemce, jmenovitě pro volnočasové a odpočinkové aktivity, poradenství, provozování a pořádání kulturních činností, provozování kadeřnictví a welness. Pokud paní ředitelka píše, že bylo dohodnuto, že budou prostory zkolaudovány, zapomněla nějak dodat, kdy toto domluvila - vždyť ona má ráda vše písemnou formou a je velmi zavádějící, že by si toto domluvila jen ústně s jednatelkou společnosti Devclub s.r.o. a nebyl o tom žádný zápis či nějaká zmínka v nájemní smlouvě. Takže, opět lež z úst paní ředitelky Zumrové. Že zmiňuji právě paní ředitelku? Ano, z toho důvodu, že právě ona se za mě bila jako lev, když jsem přišla s návrhem, že si prostory pronajmu, zainvestuji a budu tam provozovat swingersklub. O tom, že se tam bude provozovat swingersklub, vědělo celé vedení Halali pojišťovny i členové ČMMJ, vůbec jsem se s tím netajila a toto odkazuji na článek v deníku Blesk a MF dnes - viz odkaz http://zpravy.idnes.cz/myslivci-se-boji-erotiky-v-sidle-jednoty-v-praze-ful-/domaci.aspx?c=A120920_210631_domaci_brd. Tyto články vyšly těsně před tím, než jsem měla klub otvírat, takže je nesporné, že o tom všichni věděli. Jedním slovem, nenarušovala jsem vztahy mezi nájemníky - pokud ano, jak, jakým způsobem apod? Pokud něco tvrdím, musím svá tvrzení něčím podložit. Lež a lež. Další: nepotřebovala jsem žádat o stavební povolení a součinnost, jelikož jsem měla stavební úpravy zakázané. Je to protiřečení a toto se paní ředitelce zvlášť nepovedlo. Při jejím vzdělání ing. a MBA bych očekávala pádnější argumenty a ne jen plácání slov o ničem. Další odstavec už jen kopíruje ten předešlý, že se narušovaly vztahy mezi nájemníky: jaké, s kým apod????? Nedodání stavební dokumentace: na co a k čemu, když úpravy jsou pouze interiérové. Musím se pousmát, že jsem nerespektovala výzvy vlastníka o zpřístupnění prostor ke kontrole - vyžádejte si u paní ředitelky doporučenou poštu nebo emailovou korespondenci, kdy mě vyzvala ke kontrole prostor a já jsem toto nerespektovala. Nikdy se tak nestalo, naopak, prostory byly kdykoli k nahlédnutí, dokonce správce domu pan Synáček byl v těchto prostorách více než doma a měl detailní přehled, co se v klubu budovalo a co se v klubu dělo. Rčení, že jsem neumožnila kontrolu prostor je lživé a mnou nekceptovatelné. Prostory mám pronajmuté za cenu v přízemí Kč 100,- a prostory ve sklepení Kč 50,-. Umíte si všichni představit, jak prostory vypadaly a v jakém byly stavu. Dále je tvrzeno, že jsem užívala prostory, které jsem neměla pronajmuty. Na tyto prostory se sepsal dodatek s pojišťovnou Halali, tzn. žádné prostory jsem neužívala neoprávněně. Jednalo se o chodbu velikosti 5m2 a tato chodba byla součástí prostor klubu - nebylo by možné bez této chodby prostory užívat. Nebudu počítat, kolik lživých prohlášení je jich zde uvedeno, jen se prosím zamyslete nad tím, jak je možné, že ředitelka pojišťovny toto prohlášení vůbec vydala a nestydí se pod toto podepsat. Jediná stavební úprava, která byla provedena a o kterou jsem písemně žádála paní ředitelku, bylo vybourání vstupních dveří, na které dala souhlas. Tento souhlas je součástí žaloby o neplatnost výpovědi. Dát někomu souhlas k vybourání a osazení dveří, poslat správce domu a nechat ho sepsat zápis o tom, kde se otvor udělá a jak bude velký a následně na základě tohoto souhlasu poslat mojí firmě výpověď, je trošku zavádějící. Nikdo totiž nezná podrobnosti, stále se jen mlží a nic se nenapíše tak, jak je pravda. Vše, co zde zmiňuji, jsem ochotná zaslat každému, koho to zajímá, do emailu. Výzva k uvedení prostor a odstranění stavebních úprav je zcela absurdní a dále neproveditelná. Žádné stavební úpravy nebyly provedeny, vyjma vstupních dveří, na které dala sama paní ředitelka Zumrová povolení. Po tom, co jsem byla oslovena členy ČMMJ, abych pořídila fotodokumentaci rekonstrukce domu firmou Slug inwest a.s., se rozpoutalo peklo, o kterém se budu zmiňovat nyní. Ano, souhlasila jsem s tím, že pořídím fotodokumentaci, jelikož jsem byla denně přítomna této devastaci domu. Do té doby byli v domě řádní nájemníci, kteří platili nájemné a po započetí rekonstrukce se museli všichni vystěhovat. Důvod byl jednoduchý - zvýšené nájemné v době, kdy tam probíhaly demoliční práce je absurdní, takže se postupně byty vyprázdnily. V každém bytě došlo k zdemolování celého interiéru, nezůstal kámen na kameni, osekaly se v celém domě omítky bouracím kladivem, přesto, že by tyto omítky vydržely dalších 30 let. Půdní vestavba je provedena neodborně, novou střechou zatéká, jsou špatně osazena okna, rekonstrukce je neskutečně předražena a hlavně - celý dům má již ve svých rukou firma Slug inwest a.s., která má všechny prostory prázdné a je nesmysl, že tato firma si prostory udržuje prázdné a platí nájemné - prodejna mysliveckých potřeb jim také spadla do klína, takže si můžete jednoduše spočítat, že nájemné se nehradí, pouze se započátává na základě proinvestovaných přemrštných částek. Tím, že jsem na toto vše upozornila, jsem si přivodila výpověď z pronájmu. Můj právní zástupce podal žalobu na soud pro Prahu 1 o neplatnost výpovědi, tzn. že o výpovědi bude rozhodovat příslušný soud. Do té doby, dokud soud nerozhodne, nájemní smlouva platí a já samozřejmě platím řádně nájemné jako vždy. Paní ředitelka měla do 20. 12. 2015 předložit veškeré nájemní smlouvy v domě Jungmannova, dále rozpočet oprav, stavební deník, proinvestované náklady apod. Máte již tyto podklady a seznámili jste se s nájemními smlouvami? Není to tak, že vám již dům fakticky v Jungmannově ulici nepatří, je zdevastovaný a hodnota této nemovitosti po rekonstrukci klesla ze 150 mil Kč na 60 mil Kč???????????Zajímáte se vůbec někdo o to, jak to v domě vypadá, že tam momentálně nemá přístup vůbec nikdo a průjezd je neustále hlídán ochrankou???? Vrátím se k článku: 30. 11. 2015 paní Šůsová - já, jsem vyvolala incident a pak musela být dána do domu bezpečnostní agentura??????? Podala jsem celkem 8 trestních oznámení, vesměs směřované na paní ředitelku Zumrovou a to z tohoto důvodu: 30 .11. jsem já a můj manžel odjeli na nákup po 16 hodině a kolem 18 hodiny mi volal syn, že v domě je cítit plyn. Volala jsem policii a hasiče, ovšem nic nezjistili. Asi půl hodiny po tom na kancelář, kde syn byl, začal někdo bouchat na dveře a po otevření dveří syna násilím vytáhli ven členové již zmiňované ochrany, zhmoždili mu ruku a do prostor mého klubu se již od té doby nikdo nedostal. V kanceláři se ze strachu uzamkla přítelkyně mého syna, která tam strávila 30 hodin ve strachu o svůj život, kdy jí tam ochranka chodila zatemňovat okna a bouchat jí na dveře. Tato ochranka seděla od 10 hodin dopoledne naproti v restauraci U Balbínů a jen čekala, až prostor s manželem opustíme, aby se zmocnili všeho vybavení a prostor, které mi poprávu náleží. Takže ne vyvolaný incident paní Šůsovou, ale cílené zmocnění se majetku celé mé firmy. Krádež za bílého dne paní Zumrovou. Toto vám jistě nesdělila, také zapomněla napsat, že 26. 10. 2015 uzavřela falešnou a fiktivní smlouvu s firmou SAFE LIFE s.r.o. na MOJE PROSTORY, KTERÉ ŘÁDNĚ PLATÍM, KTERÉ JSEM SI NA VLASTNÍ NÁKLADY ZMODERNIZOVALA - INVESTICE DOSAHOVALA MILIÓNOVÉ ČÁSTKY. Tato firma má nájemní smlouvu fiktivní, podepsanou ing. Zumrovou a ing. Krausem a pravděpodobně o této smlouvě nikdo neví. Po našem příjezdu z nákupu mi bylo zabráněno do mých prostor vstoupit, před dveře se postavila ochranka a policie na základě fiktivní smlouvy usoudila, že se jedná o obč. právní vztah a nebude ve věci zasahovat. Od 30. 11. mi neoprávněně brání v podnikání, v prostorách mám veškeré účetní doklady, všechny svoje osobní věci, nakoupené potraviny pro členy klubu v hodnotě 70 tis kč, pivo a kofola v sudech za 60 tis kč, vše podléhá rychlé zkáze, dále jsou v prostoru živá zvířata -králík a drahé rybičky v 5m akváriu. Škoda na ušlém zisku a věcí, které jsem jmenovala, dosahuje stovek tisíc kč. V době od začátku prosince byly na soud mnou dány 2 předběžná opatření, kde jsem žádala soud, aby mi umožnil vstup do mých prostor. Soud se vyjádřil tak, že smlouva na pronájem je platná, nájemní vztah bude řešit soud a není třeba upravovat právní vztah, jelikož nadále trvá. Laicky řečeno, o platnosti smlouvy rozhodne soud, smlouva nadále platí, sama ředitelka Halali uvedla, že v prostorách jsou veškeré movité věci mojí společnosti a přesto uzavřela fiktivní smlouvu se společností SAFE LIFE s.r.o.. Společnost Halali a.s. také podalo návrh na předběžné opatření a teď čtěte pozorně: chtěla zamezit přístupu mojí firmě, Devclubu s.r.o. a fiktivní firmě SAFE LIFE s.r.o.. Není to slušně řečeno prapodivné???? Soud opět zamítl návrh na předběžné opatření. V představenstvu Halali pojišťovny jsou právníci, není mi známo, jak se k této situaci vyjádřili a zda je dle jejich názoru v pořádku, že v domě je 24 hodin ochranka, která zajela autem do průjezdu, v autě sedí 2 muži, před domem sedí někdy 1 někdy 2 muži, toto platí pojišťovna Halali z peněz vašich a mě brání vstupu do prostor, které má pronajmuty na 30 let???????????? Je toto normální postup????????????Ochranka placená paní Zumrovou mi vyhrožuje smrtí, zabitím a ještě toto veřejně vykřikuje před mým synem, mého manžela tam ohrožovali zbraní a když na obranu vytáhl svoji zbraň, je za to, že bránil mě i sebe trestně stíhaný. Nezdá se vám toto jako scénka z amerického filmu???? Eminentní zájem na domě má pouze paní ředitelka Zumrová, která vám tají podrobnosti nájemních smluv a všeho, co se rekonstrukce domu týká. Již rok odmítá předložit veškerou dokumentaci, dokonce se tam nikdo z členů myslivců nesměl dojít podívat. Bylo zakázáno tyto lidi vpouštět do domu. Při sečtení výnosu z pronájmů bytů, prodejny masa a uzenin, prodejny myslivosti, mého pronájmu dojdeme k částce, která když by se každý rok použila, mohla posloužit k rekonstrukci vašeho domu a nemusel se dům zaprodat firmě Slug inwest s.r.o., kdy ztrácíte kontrolu nad celým domem a o dům vlastně přicházíte - resp. jste již přišli. Do dnešního dne nemám do prostor přístup, běží tam el, jsou tam pračky plné mokrého a špinavého prádla, hnije tam ovoce a zelenina a není mi umožněno tam dále podnikat. Nájemné je zaplaceno, nedlužím společnosti Halali ani korunu, naopak mám jako vždy předplaceno. Za to, že jsem prostory zainvestovala, zmodernizovala a úspěšně provozovala, jsem se dočkala toho, že jedna paní ředitelka se hodlá zmocnit mého majetku a prostor, které jsem vybudovala??????Zamyslete se nad vším, co jsem napsala, pokud bude někdo chtít více info, zaslat podklady o kterých jsem psala, fotodokumentaci z domu, protože se tam nikdo z vás nedostane, případně se podívat na moje webové stránky, kde se členové klubu podrobně celou záležitostí ohledně klubu a prostor zabývají, ráda vše pošlu. Tento článek samozřejmě okamžitě zasílám všem, jak představenstvu, tak všem členům myslivecké jednoty, věřím, že se ho budou snažit z tohoto webu smazat, ale já ho budu vkládat stále, dokud se neudělá v tomto pořádek. Od nového představenstva jsem si hodně slibovala, doufám, že celou věc nazametou pod koberec a nehodí jen na bedra paní Zumrové. Oni by měli konat, jednat a chtít po ní, aby předložila a podložila svá tvrzení tak, jak je zde propaguje. Jelikož když něco tvrdím a vysvětluji to ostatním, musím si být vědom toho, že tato tvrzení nesmí být falešná ba přímo zavádějící. Budu ráda, když se věci dají do pořádku a začne se tím zabývat větší okruh lidí. Mým cílem není poškodit vaše jméno myslivců, ale poukázat na lži a faleš paní ředitelky, tak jak vy to neznáte a nevíte. Mimochodem, článek o tomto celém vyjde po Novém roce v Blesku, takže si sami můžete udělat obrázek, kdo lže a kdo má pravdu. Kontakt na mě je 722 708 257, www.swingersklub.eu Děkuji, že jste dočetli až sem, Stanislava Šůsová, jednatelka firmy Devclub s.r.o.
vložil 30.12.2015 00:31
FOTOGALERIE:

Komentáře:

19.5.2016 14:03 vložil Josef Med
No o pojišťovně Halali jsem nikdy neměl valné mínění ale tohle je opravdu prasárna které se chtě nechtě účastní i ČMMJ. Doufám že se k tomu někdo vyjádří a hlavně zjedná nápravu. Přeji pevné nervy a ať to dobře dopadne paní Šůsová.
20.2.2016 17:04 vložil KAREL PODLEŠÁK
Proč se dělá z ČMMJ politická organizace jsou zde zástupci myslím všech politických stran i hnutí.
20.2.2016 17:02 vložil KAREL PODLEŠÁK
Jak může rozhodovat někdo o našich penězích. Mi všichni členové ČMMJ jsme museli dát na budovu pouhých 50 korun krát členská základna tak to je nějaký balík přece. Někdo si dělá z nás myslivců docela dobrý výděleční zisk. Celá naše ČMMJ.
3.1.2016 13:24 vložil R V
Zajímavé čtení!!! Není to náhodou v Čechách :-))))) ???

Chcete-li napsat komentář k tomuto článku, musíte být přihlášeni.