ZMRZLINA ŠTARNOV  |   NAFTA ŠTARNOV  |   VEJCE ŠTARNOV  |   MAKRELA ŠTARNOV  |   MYSLIVOST a LOVECTVÍ
13 let s Vámi
Diskuze Nástěnka Články Fotky Videa Odkazy Kalendář Myslivecký obchůdek Inzerce
Vyhledávání


Přihlášení
Nejlepší fotografie
Fotografie
Fotografie desetiletí

úlovky (ČR, SR)

Jelen Křivoklát říje
Jelen Křivoklát říje
vloženo: 23.2.2017 12:04
autor: Radim Pátek

úlovky (svět)

Parochniar
Parochniar
vloženo: 8.5.2017 11:46
autor: NH

trofeje

Úhyn při souboji
Úhyn při souboji
vloženo: 25.1.2020 09:35
autor: Děda z lesa

zvěř v přírodě

...
...
vloženo: 16.1.2013 13:07
autor: Marek Drha

zbraně

Nové zapažbení lankasterové jednušky Nowotný,moje práce.
Nové zapažbení lankasterové jednušky Nowotný,moje práce.
vloženo: 27.9.2019 20:25
autor: Stanislav Satoria

fotopast

**
**
vloženo: 30.1.2015 11:13
autor: Ladislav Mlynský

myslivecké umění

JELEŇ
JELEŇ
vloženo: 29.2.2012 16:43
autor: Marek Horňák
Statistika
 • 200595 fotek (15 dnes)
 • 6969 videí (0 dnes)
 • 326 odkazů (0 dnes)
 • 5504 inzerátů (3 dnes)
 • 318 diskuzí (0 dnes)
 • 650932 komentářů fotek (22 dnes)
 • 12421 komentářů videí (0 dnes)
 • 2857600 hlasování fotek (210 dnes)
 • 53251 hlasování videí (1 dnes)
 • 34109 registrovaných uživatelů
  2 dnes nových, 21 online

Připomínky a názory
Videa

u nory

Tak jsem spíš myslel na jezevce, když jsem ji tam včera věšel. Dočkal jsem se však překvapení v podobě této mladé lišky a jejich dvou potomků. Tohle je vlastně hlavní důvod proč jsem si fotopast pořídil, abych poznal trochu více život těchto chytrých a úspěšných šelem, ke kterým chovám obdiv. Tak teď se jen modlit, aby některý zbrklý kolega od nás, který si na ně nenašel čas v zimě, s nimi teď nezůčtoval...
vložil Petr Hruška 26.4.2018 06:08
zobrazeno: 2511x
hodnocení: 12 hlasů ()

Komentáře:

12.5.2018 14:40 vložil František Mlčoch
Také Tě zdravím Petře. Víš, co je sranda? Ozývají se ti, kteří kuny loví....Jen pro pořádek - osobně bych si nedovolil napsat ani říci o něčem ,že je to přemnožené.Jinak jsem si jistý,že si rozumíme. V našem bývalém MS, kde jsem vykonával výkon práva Myslivosti,než se stalo soukromé, to bylo tak. V lesním úseku jsou dvě chatové oblasti, kde mají kuny klid, a kryt, tím je to dané. Ve srovnání druhů je to,tedy bylo to u nás ve prospěch skalačky. Necelých 10km je pásmo VLS , kde to mají nastavené samosebou jinak. Jak všichni víme není nějakých 10km pro lišku nic, obzvláště v době kaňkování či při hledání potravy v zimě. Ano ,i u nás se objevilo několik případů nalezených lišek v hrozném stavu. Jedna z nich dokonce přišla do vsi na zahradu a absolutně dezorientovaná bloudila po dvoře a hospodářských budovách, než ji zadávil vlčák. Samozřejmě byla při zachování hyg.opatření zavezena na veterinu . Bohužel ani opakované telefonické dotazy nepřinesly odpověď, co jí vlastně bylo.Jinak se u nás u lišek často vyskytovala prašivina, u kun v podstatně menší míře .Lesu Zdar ! F.
3.5.2018 13:16 vložil Petr Hruška
Zdravím tě Františku, lovu kun se cíleně nevěnuji, ale příležitostně při čekání na lišku jsem vždy lovil, loňskou zimu jsem však od toho úplně upustil. 2017-18 v naší honitbě jsou stavy kun za poslední roky nejnižší, co pamatuji. Občas potkávám lesačky ale skalačku opravdu jen minimálně (včetně stop v zimě). Možná bych byl tedy opatrnější v obecných tvrzeních že je něco přemnožené, neboť vždy je to nutno vztáhnout k dané lokalitě. Klasický případ celorepublikového stoupajícího množství ulovených divočáků, zatímco v naší honitbě při stejných střelcích(akorát rok od roku s lepším vybavení) a stejném způsobu zemědělského hospodaření velký pokles odlovu za posledních pět let (cca 150-100-80-60-70.ks). Stejně je potřeba pane Zmeškal přistupovat k číslům každoročně ulovené škodné. Ty mohou být dosti zkreslena právě lovenými liščaty. U nich je veliká mortalita a počet lišek na jaře se dosti liší od zimních počtů a zase je to nutné vztáhnout na konkrétní honitby. U nás jsme přede dvěma lety zaznamenaly zvýšený jarní počet uhynulých dospělých lišek v plné kondici, většinou v blízkosti vodních zdrojů a pár sanitárních odlovů kusů chovajících se jako při vzteklině(neprokázána-podezření na psinku). Letos vím u nás pouze o dvou obsazených norách s liščaty(samozřejmě jich ve skutečnosti bude na 1700 ha víc). Tak prosím berte ty videa jako možnost se přiučit něco ze života jinak tak skryté zvěře. Je dobré nejdříve svého (Vašeho) nepřítele dobře poznat, aby jste s ním mohl rozumě a přiměřeně bojovat. Tak se nad tím alespoň zamyslete, dříve než začnete někoho soudit. Myslivosti zdar.
30.4.2018 08:56 vložil František Mlčoch
Moc pěkné video , Petře! S kolegou preferujeme lov "zvěře Myslivosti škodící" nicméně rozhodně se shodneme na tom, že liška do Přírody prostě patří a v rozumné míře by měla být tolerována. Je jasné, že v době kdy má liška mladé spotřebuje více potravy. Nicméně jak naznačuje Petr , je spousta myslivců, kterým se v zimě nechce mrznout při lovu v mrazu a na sněhu. Ti nyní vyráží...Ta doba , kdy zemědělec byl přítel zvěře a rozumný hospodář je dávno pryč. Bohužel. Doporučuji ke zhlédnutí toto video-Dokument ČMMJ-Drobná zvěř, současné problémy a způsob řešení- Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=bOmIcF3zcGo . Je pravdou, že se mělo začít dělat víc už dávno, ale lepší něco jak nic. Mimochodem a co kuny? Kolik z Vás je cíleně loví a věnuje se jim? Je jich nesrovnatelně více než lišek...
29.4.2018 22:13 vložil Petr Hruška
pěkné a zajímavé počtení, díky za něj. Vůbec by mě nenapadlo, že před 100.lety někdo na lišky takto nahlížel.
28.4.2018 20:48 vložil Ron Gordon
Více než 100 let staré a poučné . Ing. Miloš Kádner: Liška. Kdo lišku zná pouze z nadháňky v rovině, kde jako nejlepší úlovek zdobí výřad několika tuctů zajíců, a proto rozechvěje srdce šťastného lovce, ten mnoho o lišce neví. Kdo poznal lišku v zimě při kladení želez, zná ji jen jako svého nepřítele, jehož hubení je dovoleno. Neboť její špatné vlastnosti, padající v této době hlavně do očí, vzbuzují málo přátelství. Jestliže potom zde nebo onde visí některá za běh v železech a cení zuby, když se jí blíží ten, který ji přelstil, není to správnou příležitostí, miti z tohoto zvířete ideální radost, a pravodatný lovec si jistě pospíší, aby dlouhá muka zajaté ukončil. Na žádný pád však nenaučíme se při tom poznali zvláštnosti lišky a zejména to, co ji zdobí jako zvěř. Kdo však zná lišku jako sportovník z umělé nory. tohoto jedovatého, napolo zaraženého tvora, který všechno původní a vlastní jako vyrostlý zajatec byl odložil, ten netuší, jaký rozdíl je mezi liškou ochočenou a liškou v jejím lesním domově, má-li tu vhodné okolí. Ale kolik z nás, ruku na srdce, dali si na čas pozo rovali rodinu liščí, a sice v krajině, která je pro lišku jako stvořená. Mnohý by z toho měl radost a díval by se napříště na lišku docela jinýma očima. Bohužel stalo se v našich prostředních lesích takové okolí už vzáčným. Ale kdo má к tomu revír, pozoruj lišku nejen se sta noviska myslivce, nýbrž i jako přítel přírody a zvířat, neboť toto obé nelze oddělili. A z tohoto stanoviska musíme vystoupili pro lišku se šetřením v obmezené míře a v našich domácích lesích musíme ji ušetřili alespoň jedu. Nikde není silnějšího plemene srnčí zvěře a lepších zajíců, než kde liška dělá pořádek mezi slabochy. Už z této příčiny má liška právo na život. Ale i okolnost, když se při nadháňce objeví liška v leči, mluví pro ni, neboť není jen přáním lovců, aby lišku v leči skolili, nýbrž už to je nejvyšším požitkem , že se vůbec může počítali s objevením se lišky. V každé takové nadháňce je víc napjetí a pozornosti. Mnohý šedobradý lovec mi přisvědčí a mnohý no váček, jehož přání během krátké lovecké dráhy dosud vyplněno nebylo a ve volné přírodě lišky dosud neviděl, bude miti ústa plná slin. A nyní tam, kam se liška dobře hodí a je ještě dost takových zákoutí, kde je liška ještě dosti hojná. Jednou mi někdo řekl, tam že se musí držeti ostrý jezevčík nebo foxteriér a musí pilně vy kopávali. Ale z toho bude sotva co, protože se někdy nemůže kopali, a psa, kte rého máme rádi, nepošleme do nory, protože se někdy nevrátí už na světlo denní, ježto se často jedná o hlu boké skalní nory. Ale právě takový revír je nejkrásnější, neboť má : původnost, kame ní, skály a lišky. Ale vedle toho také silné a zdravé ple meno srnčí zvěře. Že se tu liška cítí do ma, je podmíněno už povahou krajiny, neboť revír takový je prostoupen malými údo lími ústícími do luk a polí, v lesích jsou skály a kame nité stráně s četnými rokle mi a štěrbinami, houštiny a liška tu tedy má hojnost úkrytů. Zde věží mezi mla dými smrčky skalní balvany, porostlé mechem a obepnuté ostružiním a šípkem, od skal natých rozsedlin táhnou se do hloubky chodby, že se diviti musíme, jak do nich liška vjede, a ještě více, jak z nich vyjede. Krásného obrazu posky tuje liška, když za rosného jitra těsně přimknutá к šedé skále čáruje z potulky к své noře, která leží mezi kořeny starého smrku mezi skalními balvany. Velké zábavy po skytuje pozorování liščat, jak si před vchodem hrají a se pe rou a za stálého kvikotu honí se kolem balvanu. A jestliže některé je shozeno svým sou rozencem se svahu dolů do měkkého mechu, vyběhne opět jako veverka hbitě vzhůru, a hra začne znovu. Dovedeš-li takto, čekali, a jestliže se tvůj pes naučil býti klidným, může se ti po- štěstiti, že některý z těch malých tvorečků, důvěřivý v tomto málo navštěvovaném oddílu, přibatolí se ti až к nohám, nebo starý lišák bude na deset kroků kolem tebe čárovati a často přál jsem si miti v ruce místo ručnice fotografický přístroj. Jestliže se jindy neslyšně šouláš starým porostem a zřídíš si vysoký posed tam, kde stoják vybíhá v smrkovou mlazinu, spatříš tu někdy starého lišáka stočeného do kotouče a vyhřívajícího se na slunci na plochém kamenu. Veselé jest, spatříš-li na jiné šoulačce, jak mezi balvany plení liška hnízdo vos, předními běhy opatrně hnízdo ob naží, a pak, nestarajíc se o rojící se vosy, začne mlaskali. Směšným bylo, když jsem mezi ostružiním spatřil červenou skvrnu, kterou jsem teprve obzorkou rozpoznal jako lišku. Byla ve zvláštním postavení. Odkryla vosí hnízdo, však bylo hluboko, neboť liška vězela celou hlavou v zemi a jakkoli se namáhala a předními běhy se opírala, zadkem těla občas volně ve vzduchu visela, zatím co její oháňka mrskala vzduch. Jakou rozkoší je pozorovali lišku v leči, kde může uplatnili svou lest a přetvářku, když má možnost skrýbi se! Objeví se jako stín, přiběhne na lovce, lovec spatří ji na dostřel brokový, a pojednou zmizí jako rtuť, aniž se ví kam, jakoby se v zem propadla. A přes všechno zklamání těší mne takto liška nejvíce. Tu se jí naučíme znáti ve všech jejích zvláštnostech, v jejích hbitých pohybech, které co do krásy v ničem nezadají pohybům srnce. To všecko vyváží pro mne všechnu škodlivost. Podívejme se na parůžky ze starých dob. Sotva ten krát bývalo méně lišek než teď, a přece jsme s těmi ny nějšími parůžky v prostředních revírech špatně na tom, třebaže v některých revírech stala se liška vzácností. Když jí přiznávám právo na život, jsem také trochu sobecký, neboť děkuji jí za mnohé lovecké požitky, jichž mi na hradili nemůže koroptev ani zajíc, bažant ani jiná užit ková zvěř. Ptejme se starého lesního na zapadlé lesovně, čím by mu byla dlouhá zima bez nadháňky na lišku. Kdyby se lišce mělo jednou dostali cti, které se dnes dostává mnohému zástupci naší prořídlé zvířeny, totiž, že také jí bude svíce života zhasnuta odstřelem nejvíce nabízejícího, bude u nás přece jen možno skolili mnohou lišku mezi ostružiním a balvany. Neboť tam liška není к vyhubení, i kdyby přišel někdo se zlým přáním v srdci; vždyť liška přečkala i zlé roky poslední s nesmyslně vy sokými cenami její kožešiny.
26.4.2018 22:55 vložil Miloslav Hucek ing.
Pane Hruška, výborně, víte naprosto přesně v čem je problém, lišky to nejsou ani nikdy nebyly. To Homo habilis /člověk rozumný/ se chová ke všemu, i k sobě, jako blbec.
26.4.2018 21:35 vložil Petr Hruška
Ale pánové, myslivec by měl umět se zvěří především řádně hospodařit a snažit se ji udržovat v optimálních počtech únosných pro danou lokalitu. Ta Vámi tak proklamovaná ochrana drobné zvěře, založená na celoroční a celoplošné, neúprosné likvidaci všeho, co má špičaté stoličky, včetně měsíc a půl starých mláďat, mi víc než myslivost připomíná fanatickou nevraživost. Přát jakékoliv zvěři zmar o vás mnohé vypovídá. Pokud půjdete prohnat se psem louky před sekáním, přesvědčíte místního zemědělce o založení biopásů, či ponechání mezí, postavíte napajedlo a v zimě předložíte pár větví z ovocných stromů, pomůžete drobné víc než je vybití jedné liščí rodiny. Pane Čáp jako chovatel jsem za loňskou sezónu podzim-zima, ulovil šestnáct plně dorostlých dospělých lišek, kolik hodin jste u kopání liščat vloni strávil vy? Z těchto dvou liščat od prvničky si myslím podzimu ani jedno nedožije, neboť nora je obklopena hustou sítí železnic a silnic, takže jsem za ně rád. Liškám se u nás důkladně věnuji a snažím se mít přehled o obsazených norách a počtu dospělých lišek na zatím nízkých polích a věřte že je denně nepotkávám. Každý prostě vnímáme myslivost jinak. Já jen napsal ke svému videu svůj názor, za kterým si stojím.
26.4.2018 20:52 vložil Lukáš Bernklau
Jééé...tak konečně jsem se tady díky "kolegům" myslivcům dozvěděl, proč z naší přírody zmizela drobná...zajíc, koroptev,bažant a pdobně...tak ona to všechno pochytala liška...a já vůl jsem si myslel, že za to může v první řadě člověk!
26.4.2018 19:31 vložil Lubomír Čáp
seš opravdu chovatel drobné zmar

Chcete-li hlasovat nebo napsat komentář k tomuto videu, musíte být přihlášeni.